CHI NHÁNH VĂN PHÒNG LUẬT SƯ AN PHƯỚC

ANPHUOCLAW

Hotline

0904223779

Tư vấn Đầu tư

0904223779

Tư vấn Doanh nghiệp

04 3202 7979 (103)

Tư vấn Sở hữu trí tuệ

04 3202 7979 (102)

Chấm dứt hoạt động doanh nghiệp

Các bước thực hiện thủ tục phá sản doanh nghiệp

Phá sản doanh nghiệp là tình trạng doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản. Để giúp Quý khách hàng nắm bắt rõ hơn quy định pháp luật về quy trình phá sản, VPLS An Phước gửi đến Quý khách các bước thực hiện thủ tục phá sản như sau:

Hướng dẫn trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp

Giải thể là một thủ tục pháp lý nhằm mục đính chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp. Theo đó, chủ doanh nghiệp phải đáp ứng đủ điều kiện và thực hiện thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đối tác kinh doanh, người lao động, và các cá nhân, tổ chức khác liên quan.

Thủ tục giải thể và phá sản theo quy định của pháp luật Việt Nam

Giải thể và phá sản đều là những thủ tục pháp lý dẫn đến kết quả doanh nghiệp ngừng hoạt động, chấm dứt sự tồn tại. Tuy nhiên, nguyên nhân, trình tự, thủ tục thực hiện giải thể, phá sản lại hoàn toàn khác nhau. Cụ thể: