1. ÔNG TRẦN HỮU VĂN

Thành viên:

 • Hội kế toán Công chứng Việt Nam;

 • Hội Kế toán Việt Nam.

Trình độ:

 • Cử nhân Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội;

 • Cử nhân Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội;

 • Thạc sỹ Tài chính – Ngân hàng – Học viện Tài chính Hà Nội.

Lĩnh vực hành nghề chính:

 • Kiểm toán;

 • Chứng khoán;

 • Tài chính ngân hàng.

Kinh nghiệm:

Hiện nay, ông Trần Hữu Văn là kiểm toán viên công chứng và Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán Việt Tin (VCPA). Ông Văn đã có thời gian làm việc cho Công ty kiểm toán Việt Nam (VACO), thành viên của Deloitte Touche Tohmatsu, là Giám đốc kiểm toán Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam, thành viên hãng Kiểm toán Moorstephens International, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn thuế (ATC).

Ngoài việc có chứng chỉ kiểm toán viên quốc gia, Ông Văn còn có chứng chỉ hành nghề chứng khoán Quốc gia và Thẩm định viên Quốc gia.

Với 15 năm kinh nghiệm công tác, ông Văn có kiến thức sâu rộng về các Chuẩn mực Kiểm toán Quốc tế, Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và các qui chế kiểm toán độc lập hiện hành tại Việt Nam. Ông đã rất thành công trong vai trò quản lý nhiều cuộc kiểm toán cho các khách hàng thuộc nhiều lĩnh khác nhau. Đặc biệt, ông Văn là người chịu trách nhiệm quản lý và soát xét chất lượng cho các dự án quốc tế tài trợ tại Việt Nam. Kiến thức và khả năng chuyên môn của ông đã được chứng minh qua nhiều hợp đồng quốc tế. Ông là một trong những cán bộ chủ chốt đóng vai trò quan trọng cho sự thành công của nhiều dự án.


2. ÔNG ĐINH MẠNH NINH

Trình độ:

 • Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân;

 • Cử nhân quản lý kinh doanh -  Đại học Quốc gia Tôn Trung Sơn, Đài Loan.

Lĩnh vực hành nghề chính:

 • Kế toán tài chính;

 • Nhân sự.

Kinh nghiệm:

 • Quản lý, giám sát các dòng tiền và lợi nhuận, các chương trình loại bỏ chi phí không hiệu quả đối với doanh nghiệp, tăng lưu lượng dòng tiền;

 • Thiết lập, tổ chức hệ thống nhân sự bao gồm các hoạt động xây dựng định biên lao động, xây dựng và chuẩn hóa mô tả công việc đối với từng chức danh công việc, xây dựng chế độ lao động phù hợp với quy định của pháp luật và định hướng công tác nhân sự của đơn vị/tổ chức.


3. BÀ TÔ MAI ANH

Trình độ:

 • Cử nhân tiếng Anh - Đại học Ngoại ngữ Hà Nội;

 • Cử nhân Kinh tế đối ngoại - Đại học Ngoại thương.

Lĩnh vực hành nghề chính:

 • Nhân sự

Kinh nghiệm:

Bà Mai Anh là chuyên gia tư vấn xử lý các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức nhân sự đảm bảo sự phát triển hài hòa và bền vững của tổ chức; Xây dựng hệ thống chính sách nhân sự đảm bảo cân bằng lợi ích của tổ chức và người lao động; Xây dựng hệ thống đánh giá nhân sự hiệu quả trong các công ty và tập đoàn lớn như:

 • Tập đoàn Ascott;

 • Công ty May Uno Nhật Bản;

 • Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển nông thông;

 • Công ty cổ phần phát triển xuất nhập khẩu và đầu tư; ...


4. BÀ BÙI THANH BÌNH

Trình độ:

 • Cử nhân tiếng Anh - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội;

 • Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân;

 • Tham gia khóa đào tạo kỹ năng quản lý do Havard School of Business tổ chức.

Lĩnh vực hành nghề chính:

 • Marketing

Kinh nghiệm:

Bà Bình đã từng phụ trách công tác marketing, phát triển thương hiệu tại các tổ chức lớn như chuyên trang Yellow Page, chứng khoán VNDirect và Haki Brand.

Với bề dày kinh nghiệm hơn 20 năm hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn phát triển thương hiệu, Bà Bình được biết đến như là một chuyên gia hàng đầu về tư vấn phát triển thương hiệu tại Việt Nam.