CHI NHÁNH VĂN PHÒNG LUẬT SƯ AN PHƯỚC

ANPHUOCLAW

Hotline

0904223779

Tư vấn Đầu tư

0904223779

Tư vấn Doanh nghiệp

04 3202 7979 (103)

Tư vấn Sở hữu trí tuệ

04 3202 7979 (102)

Doanh nghiệp

Nợ khó đòi - Nỗi lo của nhiều cá nhân, doanh nghiệp

Nợ khó đòi đang trở thành nỗi lo của nhiều cá nhân, doanh nghiệp tham gia thị trường đầu tư kinh doanh. Đặc biệt, các trường hợp nợ khó đòi hiện nay đang diễn biến phức tạp và phổ biến với những chiêu trò “tinh vi” hơn của con nợ khiến cho cá nhân, doanh nghiệp gặp vướng mắc, không tìm ra giải pháp toàn diện để thu hồi được khoản nợ.

Những rủi ro nhà đầu tư có thể gặp phải do thiếu kinh nghiệm soạn thảo hợp đồng thương mại

Hợp đồng thương mại là hình thức pháp lý của hành vi thương mại, là sự thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (ít nhất một trong các bên phải là thương nhân hoặc các chủ thể có tư cách thương nhân) nhằm xác lập, thay đổi hay chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện hoạt động thương mại.

Những rủi ro doanh nghiệp có thể gặp phải trong quá trình thực hiện hợp đồng thương mại

Hầu hết các mối quan hệ trong xã hội hiện nay, đặc biệt quan hệ kinh doanh thương mại đều được xác lập bằng hợp đồng. Các hợp đồng kinh doanh, dù được soạn thảo bằng văn bản hay bằng miệng, đều đóng vai trò là “hòn đá tảng” cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty. Các bên xác lập hợp đồng dựa trên sự tự nguyện thỏa thuận, thương lượng trong khuân khổ của pháp luật. Theo đó, hợp đồng sẽ là một khung quy tắc chung để các bên cùng thực hiện, đảm bảo quyền và lợi ích của mình.

Nhà đầu tư cần làm gì để hạn chế rủi ro khi ký kết hợp đồng thương mại?

Để kiểm soát những rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng thương mại, các bên tham gia hợp đồng cần tuân thủ thực hiện các biện pháp hạn chế rủi ro kể từ khi các bên bắt đầu đi vào các cuộc đàm phán đến bước soạn thảo và ký kết hợp đồng. Vì khi các bên đã đặt bút ký vào hợp đồng thì mọi điều khoản sau đó khó có thể thương lượng thay đổi, cứu vãn tình thế và rủi ro pháp lý có thể xảy ra bất kỳ lúc nào nếu hợp đồng thiếu chặt chẽ, vi phạm quy định của pháp luật, có những điều khoản bất lợi.

Những điều cá nhân, doanh nghiệp cần biết về hợp đồng thương mại

Hợp đồng thương mại là “khung quy tắc chung” được các bên tự nguyện thỏa thuận xây dựng và chịu sự giàng buộc quyền và nghĩa vụ của mình vào hợp đồng dựa trên khuân khổ của pháp luật. Vì vậy, hợp đồng chính là căn cứ để xác lập mối quan hệ mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của các bên tham gia.

Dịch vụ tư vấn, đàm phán, soạn thảo hợp đồng thương mại

VPLS An Phước với đội ngũ luật sư, chuyên viên nhiều kinh nghiệm chuyên sâu trong hoạt động tư vấn hợp đồng cho các công ty, tập đoàn hoạt động đầu tư kinh doanh trong và nước ngoài.

Dịch vụ thu hồi nợ khó đòi cho cá nhân, doanh nghiệp

VPLS An Phước cung cấp dịch vụ thu hồi nợ cho cá nhân, doanh nghiệp đang hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp

Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đang trong đà phát triển và hội nhập, môi trường kinh doanh trở nên sôi động trước sự cạnh tranh mạnh mẽ của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Theo đó, rủi ro pháp lý trong kinh doanh cũng nảy sinh nhiều hơn gây ra những thiệt hại lớn về tài sản cho doanh nghiệp. Vì vậy, để hạn chế rủi ro thấp nhất trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp cần có sự hỗ trợ của luật sư - giữ vai trò thiết lập nên hành lang pháp lý an toàn cho doanh nghiệp trong mọi mối quan hệ phát sinh.