CHI NHÁNH VĂN PHÒNG LUẬT SƯ AN PHƯỚC

ANPHUOCLAW

Hotline

0904223779

Tư vấn Đầu tư

0904223779

Tư vấn Doanh nghiệp

04 3202 7979 (103)

Tư vấn Sở hữu trí tuệ

04 3202 7979 (102)

Lĩnh vực giáo dục

Điều kiện thành lập và hoạt động trường tiểu học tại Việt Nam

Nhà đầu tư muốn được thành lập và hoạt động trường tiểu học tại Việt Nam thì cần phải đáp ứng đủ 05 điều kiện sau:

Thủ tục xin giấy phép hoạt động trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài

Hoạt động cơ sở giáo dục mầm non là ngành nghề kinh doanh có điều kiện vì vậy, trường mầm non chỉ được phép hoạt động giáo dục khi đã có Giấy phép hoạt động giáo dục. Trong thời hạn tối đa là hai năm (đủ 24 tháng), kể từ ngày có Quyết định cho phép thành lập, trường mầm non phải hoàn tất công tác chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục.

Điều kiện thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài được phép đầu tư trực tiếp thành lập trường mầm non theo hình thức thành lập cơ sở giáo dục mầm non 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Để được thành lập và hoạt động trường mầm non tư thục, nhà đầu tư nước ngoài cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký chương trình đào tạo nghề thường xuyên

Theo quy định của pháp luật, ngoài hình thức đào tạo nghề trình độ sơ cấp thì doanh nghiệp có thể tổ chức đào tạo thường xuyên. Điều kiện tổ chức đào tạo, các chương trình đào tạo và trình tự, thủ tục xin cấp phép đào tạo được thực hiện như sau:

Điều kiện, trình tự xin cấp giấy chứng nhận hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với doanh nghiệp

Để tạo điều kiện cho người lao động của doanh nghiệp có thể vừa học vừa làm, giúp tăng khả năng và năng suất lao động; đồng thời, mở rộng môi trường học tập, đào tạo cho các học viên bên ngoài có nhu cầu được đào tạo ngành nghề doanh nghiệp đang hoạt động thì không ít doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay có xu hướng thành lập trung tâm đào tạo, giáo dục nghề nghiệp. Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp được phép đào tạo nghề nghiệp trình độ sơ cấp và thường xuyên.

Thủ tục xin cấp phép tổ chức, đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ

Sau khi hoàn tất thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, trước khi đi vào hoạt động, Quý Khách hàng cần xin cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ tại Sở GĐ và ĐT, điều kiện, trình tự, thủ tục được thực hiện như sau

Luật An Phước tư vấn điều kiện và thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

Văn phòng luật sư An Phước cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, đại diện cá nhân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục thành lập Trung tâm ngoại ngữ. Điều kiện và trình tự thực hiện thủ tục như sau: