Hiện nay, lao động phổ thông của Việt Nam có xu hướng ra nước ngoài lao động kiếm sống ngày càng nhiều, kéo theo sự ra đời của các doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Về mặt pháp lý, doanh nghiệp chỉ được cung cấp lao động ra nước ngoài khi đáp ứng điều kiện luật định và được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Vì vậy, doanh nghiệp xuất khẩu lao động và người lao động cần phải biết các điều kiện này nhằm đáp ứng/bảo vệ tốt nhất cho quyền lợi của mình.

VPLS An Phước tư vấn về điều kiện doanh nghiệp xuất khẩu lao động cần đáp ứng để được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trước khi hoạt động như sau:

Theo quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2006, Nghị định 126/2007/NĐ-CP, doanh nghiệp xuất khẩu lao động cần đáp ứng các điều kiện sau:

1. Điều kiện tư cách pháp lý:

  • Được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và có 100% vốn điều lệ của các tổ chức, cá nhân Việt Nam. Doanh nghiệp có vốn nước ngoài không được đưa người lao động đi nước ngoài làm việc.
  • Phải đăng ký kinh doanh ngành nghề cung ứng nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài, có thể đăng ký thêm các ngành nghề khác có liên quan (nếu có).

2. Điều kiện về tài chính:

Phải có vốn pháp định 05 tỷ đồng và ký quỹ 01 tỷ đồng tại ngân hàng:

Các thành viên/cổ đông thành lập doanh nghiệp phải có xác nhận vốn pháp định tại ngân hàng để chứng minh tổng giá trị vốn góp/cổ phần tối thiểu là 05 tỷ đồng (Tổng giá trị vốn góp/cổ phần là vốn điều lệ và không thấp hơn mức vốn pháp định 05 tỷ đồng).

Doanh nghiệp ký quỹ tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (tiền ký quỹ được phong tỏa trong tài khoản của doanh nghiệp tại ngân hàng).

3. Điều kiện về phương án kinh doanh:

Có đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài:

Đề án hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải thể hiện năng lực tài chính, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ có đủ trình độ và kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đề án bao gồm những nội dung sau đây:

  • Tên giao dịch, địa chỉ giao dịch, loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, vốn và cơ cấu vốn, chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc người đại diện doanh nghiệp theo ủy quyền, vốn, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (nếu là doanh nghiệp đang hoạt động).
  • Phương án tổ chức bộ máy hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
  • Dự kiến thị trường đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, ngành nghề đưa lao động đi, địa bàn tuyển chọn lao động.
  • Phương án tuyển chọn người lao động, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động, quản lý người lao động làm việc ở nước ngoài.
  • Phương án tài chính để thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

4. Điều kiện về cơ cấu tổ chức:

Có bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và phải có phương án tổ chức bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài:

  • Phải có bộ phận chuyên trách (Trung tâm/Phòng ban) để bồi dưỡng ngoại ngữ, kiến thức cho người lao động hoặc có thể liên kết với Trường/Trung tâm có chức năng.
  • Có đủ số lượng nhân sự tương ứng với quy mô theo đề án.
  • Có đủ cơ sở vật chất phù hợp với quy mô theo đề án.

5. Điều kiện về người đứng đầu:

Người điều hành phải có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế.

Sau khi hoàn thành việc chuẩn bị và đáp ứng các điều kiện nêu trên, doanh nghiệp xây dựng hồ sơ theo quy định tại Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH và nộp hồ sơ tại Cục Quản lý lao động ngoài nước để được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Doanh nghiệp thực hiện thêm một số thủ tục báo cáo, thông báo đến cơ quan thẩm quyền về mặt hình thức, trước khi bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp xuất khẩu lao động cần lưu ý đến các quy định về: tiền đặt cọc, ủy quyền, bảo lãnh liên quan đến gia đình người lao động, đăng ký hợp đồng phái cử thực tập sinh, hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng lao động, thỏa thuận hợp tác với đối tác nước ngoài, các cam kết của người lao động và biện pháp tự bảo vệ cần thiết trước khi người lao động ra nước ngoài,…

Trường hợp cần tư vấn chi tiết về thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc tư vấn pháp lý trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có thể liên hệ với Luật Khoa Tín để được hỗ trợ:

Chi nhánh Văn phòng Luật sư An Phước

Địa chỉ: P408, tòa nhà F4, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.222.55.266

Email: anphuoclaw@gmail.com