Vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm chưa bao giờ được quan tâm và trở nên cấp thiết nhiều như hiện nay khi mà nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc đã được cấp giấy chứng nhận nhưng lại không duy trì tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm.

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được thực hiện như sau:

Căn cứ pháp lý:

Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y Tế hướng dẫn quản lý thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

1. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Theo mẫu);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở);

- Bản mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm, bao gồm:

+  Bản vẽ sơ đồ mặt bằng của cơ sở;

+  Sơ đồ quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ uống;

+  Bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.

- Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở). Hồ sơ thủ tục xin Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm được thực hiện theo trình tự thủ tục quy định tại Chương III. Thông tyw 47/2014/TT-BYT.

- Danh sách kết quả khám sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống.

- Danh sách kết quả cấy phân tìm vi khuẩn tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn của người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế.

2. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

a. Thẩm xét hồ sơ:

-  Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không hợp lệ;

-  Nếu quá 60 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo hồ sơ không hợp lệ mà  cơ sở không có phản hồi hay bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận sẽ hủy hồ sơ.

b. Thẩm định cơ sở:

-  Sau khi có kết quả thẩm xét hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 10 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thẩm định cơ sở. Trường hợp ủy quyền thẩm định cơ sở cho cơ quan có thẩm quyền cấp dưới phải có văn bản ủy quyền;

-  Nội dung thẩm định cơ sở:

+ Đối chiếu thông tin và thẩm định tính pháp lý của hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận với hồ sơ gốc lưu tại cơ sở theo quy định;

+ Thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở với hồ sơ và theo quy định và lập Biên bản thẩm định theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

c. Cấp Giấy chứng nhận:

- Trường hợp cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở.

- Trường hợp cơ sở chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm và phải chờ hoàn thiện, biên bản phải ghi rõ nội dung và thời gian hoàn thiện nhưng không quá 15 ngày. Đoàn thẩm định tổ chức thẩm định lại khi cơ sở có văn bản xác nhận đã hoàn thiện đầy đủ các yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm của Đoàn thẩm định lần trước. Việc thẩm định thực hiện theo quy định tại mục 2.2 nêu trên.

- Trường hợp cơ sở không đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý an toàn thực phẩm trực tiếp của địa phương để giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận. Cơ sở phải nộp lại hồ sơ để được xem xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

3.  Cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung tương chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận.

 

Để được tư vấn chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ cho Chúng tôi:

Chi nhánh Văn phòng Luật sư An Phước

Địa chỉ: P408, tòa nhà F4, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.222.55.266

Email: anphuoclaw@gmail.com