CHI NHÁNH VĂN PHÒNG LUẬT SƯ AN PHƯỚC

ANPHUOCLAW

Hotline

0904223779

Tư vấn Đầu tư

0904223779

Tư vấn Doanh nghiệp

04 3202 7979 (103)

Tư vấn Sở hữu trí tuệ

04 3202 7979 (102)

Lĩnh vực lao động

Hồ sơ, thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề y bác sỹ, điều dưỡng nước ngoài

Theo quy định của pháp luật, để bác sỹ, điều dưỡng nước ngoài được cấp chứng chỉ hành nghề y tại Việt Nam, ngoài các điều kiện về chuyên môn, giấy phép lao động, các bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh viên phải có giấy chứng nhận sử dụng tiếng Việt thành thạo hoặc người phiên dịch để phiên dịch từ ngôn ngữ của người đó sang tiếng Việt (các văn bản này do các trường đại học y dược có chức năng tổ chức thi/công nhận).

Hướng dẫn thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Trong nền kinh tế hội nhập toàn cầu, Chính phủ đã xây dựng nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho nhà đầu tư nước ngoài có điều kiện thuận lợi khi vào đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến số lượng lao động nước ngoài muốn vào làm việc tại Việt Nam tăng mạnh trong thời gian qua. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, để tuyển dụng lao động nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, tổ chức tuyển dụng cần phải thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Điều kiện đưa người lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc

Hiện nay, lao động phổ thông của Việt Nam có xu hướng ra nước ngoài lao động kiếm sống ngày càng nhiều, kéo theo sự ra đời của các doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Về mặt pháp lý, doanh nghiệp chỉ được cung cấp lao động ra nước ngoài khi đáp ứng điều kiện luật định và được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Vì vậy, doanh nghiệp xuất khẩu lao động và người lao động cần phải biết các điều kiện này nhằm đáp ứng/bảo vệ tốt nhất cho quyền lợi của mình.