Luật sư của Công ty Luật TNHH Khoa Tín đều là những luật sư đã có hơn 15 năm kinh nghiệp trong hoạt động tư vấn và tranh tụng tại Việt Nam. 

Luật sư Đỗ Bá Dương

- Luật sư Vũ Văn Biên