Thành viên:

 • Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

Đào tạo:

 • Thạc sỹ Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội;

 • Đào tạo nghiệp vụ Luật sư - Học viện Tư Pháp Tp. Hà Nội.

Lĩnh vực hành nghề chính:

 • Thương mại;

 • Đầu tư;

 • Đấu thầu;

 • Xây dựng.

Thế mạnh:

Tư vấn, hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh trong việc xử lý các gói thầu, giải quyết các khiếu nại của các nhà thầu cũng như các tranh chấp phát sinh trong việc thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức BT, BOT.

Luật sư Quách Mạnh Hồng tham gia tư vấn, rà soát và đàm phán nhiều gói thầu quan trọng như:

 • Hợp đồng BOT dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng;

 • Hợp đồng BT dự án xây dựng 3 tuyến đường chính thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm;

 • Hợp đồng EPC dự án xây dựng nhà máy thủy điện Chu Linh – Cốc San;

 • Hợp đồng EPC xây dựng nhà máy thủy điện Nậm Phàng;

 • Hợp đồng thuê dung lượng vệ tinh của Công ty viễn thông quốc tế thuộc dự án VINASAT.

Khách hàng chính:

 • Công ty Viễn thông quốc tế (VTI);

 • Khu Công nghiệp Nomura;

 • Tham gia các dự án ODA và các dự án nghiên cứu do World Bank, SIDA, UNDP và UNICEF tài trợ.