CHI NHÁNH VĂN PHÒNG LUẬT SƯ AN PHƯỚC

ANPHUOCLAW

Hotline

0904223779

Tư vấn Đầu tư

0904223779

Tư vấn Doanh nghiệp

04 3202 7979 (103)

Tư vấn Sở hữu trí tuệ

04 3202 7979 (102)

Sở hữu trí tuệ

Cá nhân, tổ chức nào được coi là chủ sở hữu quyền tác giả và quyền liên quan?

Chỉ những cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật mới được hưởng quyền tác giả đối với tác phẩm. Cụ thể:

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Nhãn hiệu hàng hóa của doanh nghiệp (hoặc tập thể doanh nghiệp) là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác (tập thể doanh nghiệp khác); dấu hiệu đó có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc từ ngữ kết hợp với hình ảnh được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan nộp đơn và hồ sơ kèm theo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan.

Những điều cá nhân, doanh nghiệp cần biết về quyền sở hữu trí tuệ

Nếu như trước đây tài sản hữu hình (nhà xưởng, máy móc, tài chính và cơ sở hạ tầng) của doanh nghiệp được được coi là tài sản chính có giá trị của doanh nghiệp thì trong những năm gần đây điều này đã thay đổi cơ bản. Các doanh nghiệp đang nhận ra tài sản vô hình (nguồn nhân lực; bí quyết ý tưởng, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, thương hiệu, kiểu dáng công nghiệp, ...) đang trở nên có giá trị hơn so với tài sản hữu hình.

Gia hạn hiệu lực của Giấy Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, chủ sở hữu phải mất một khoảng thời gian đăng ký tương đối dài, từ 12 – 18 tháng. Thậm chí, thời gian trên có thể bị kéo dài hơn do nhiều trường hợp chủ đơn phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ hay phải chứng minh điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu đăng ký với cơ quan nhà nước, với ý kiến phản đối của chủ sở hữu những nhãn hiệu khác.