CHI NHÁNH VĂN PHÒNG LUẬT SƯ AN PHƯỚC

ANPHUOCLAW

Hotline

0904223779

Tư vấn Đầu tư

0904223779

Tư vấn Doanh nghiệp

04 3202 7979 (103)

Tư vấn Sở hữu trí tuệ

04 3202 7979 (102)

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn, đại diện thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động, vì các lý do khác nhau, doanh nghiệp nhận thấy cần phải tiến hành việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như: thay đổi tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh … Điều đó có nghĩa là doanh nghiệp sẽ phải tiến hành thủ tục thay đổi giấy đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Thủ tục thực hiện thay đổi tên doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước

Thay đổi tên công ty là nhu cầu thực tế của công ty trong quá trình hoạt động, việc này sẽ tạo thuận lợi hơn trong quá trình kinh doanh, sản xuất của công ty. Một cái tên dễ đọc, dễ nhớ sẽ là dấu ấn tạo nên thương hiệu riêng mà công ty nào cũng mong muốn.

Trình tự thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

Bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh là nhu cầu thiết yếu của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh với mục đích mở rộng thêm lĩnh vực và ngành nghề nhằm thúc đẩy sự phát triển trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình.

Hướng dẫn thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trong những thay đổi có tính chất phức tạp nhất, nếu không nắm rõ những quy định của pháp luật hiện hành, Quý khách sẽ phải tốn rất nhiều thời gian, chi phí mà có thể không đạt được kết quả như mong muốn.