CÔNG TY LUẬT TNHH KHOA TÍN

Khoa Tin Law Firm

Hotline

0904223779

Tư vấn Đầu tư

0904223779

Tư vấn Doanh nghiệp

04 3202 7979 (103)

Tư vấn Sở hữu trí tuệ

04 3202 7979 (102)

Kinh nghiệm thực tiễn

Thực tiễn cơ chế phối kết hợp giải quyết thủ tục đầu tư và thủ tục đăng ký doanh nghiệp của Nhà đầu tư nước ngoài

Việt Nam đang được các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá là một trong những Quốc gia có sức hấp dẫn đầu tư bởi nguồn lao động trẻ, nền kinh tế mới phát triển và đặc biệt là những chính sách mở của Chính phủ tạo thuận lợi cho nhà đầu tư vào Việt Nam. Vì vậy, trong thời gian gần đây, con số các dự án đầu tư nước ngoài đang dần một tăng, đặt biệt tại hai thành phố lớn Hà Nội và Hồ Chí Minh.