CHI NHÁNH VĂN PHÒNG LUẬT SƯ AN PHƯỚC

ANPHUOCLAW

Hotline

0904223779

Tư vấn Đầu tư

0904223779

Tư vấn Doanh nghiệp

04 3202 7979 (103)

Tư vấn Sở hữu trí tuệ

04 3202 7979 (102)

Tư vấn đầu tư vào Việt Nam

Điều kiện, thủ tục đăng ký quyền sở hữu nhà của doanh nghiệp FDI

Tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua các hình thức sau đây: Mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm các căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực đảm bảo quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính Phủ.

Thủ tục xin giấy phép hoạt động trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài

Hoạt động cơ sở giáo dục mầm non là ngành nghề kinh doanh có điều kiện vì vậy, trường mầm non chỉ được phép hoạt động giáo dục khi đã có Giấy phép hoạt động giáo dục. Trong thời hạn tối đa là hai năm (đủ 24 tháng), kể từ ngày có Quyết định cho phép thành lập, trường mầm non phải hoàn tất công tác chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục.

Điều kiện thành lập trường mầm non có vốn đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài được phép đầu tư trực tiếp thành lập trường mầm non theo hình thức thành lập cơ sở giáo dục mầm non 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài. Để được thành lập và hoạt động trường mầm non tư thục, nhà đầu tư nước ngoài cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

Thành lập công ty TNHH một thành viên do nhà đầu tư nước ngoài làm chủ sở hữu

Để thành lập công ty TNHH một thành viên có chủ sở hữu là nhà đầu tư nước ngoài (cá nhân hoặc tổ chức) thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện các thủ tục sau:

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài hoặc tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Theo quy định của pháp luật, tất cả những dự án do nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư tại Việt Nam đều phải đăng ký đầu tư và được cơ quan Nhà nước quản lý chặt chẽ trong suốt quá trình hoạt động.

Những điểm mới quan trọng về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo Luật Đầu tư 2014

Ngày 01/7/2015 Luật Đầu tư năm 2014 chính thức có hiệu lực, thay thế cho Luật Đầu tư năm 2005. Theo đó, có một số điểm mới quan trọng trong thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư như sau:

Trường hợp nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

Nhà đầu tư cần làm gì để hạn chế rủi ro khi ký kết hợp đồng thương mại?

Để kiểm soát những rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng thương mại, các bên tham gia hợp đồng cần tuân thủ thực hiện các biện pháp hạn chế rủi ro kể từ khi các bên bắt đầu đi vào các cuộc đàm phán đến bước soạn thảo và ký kết hợp đồng. Vì khi các bên đã đặt bút ký vào hợp đồng thì mọi điều khoản sau đó khó có thể thương lượng thay đổi, cứu vãn tình thế và rủi ro pháp lý có thể xảy ra bất kỳ lúc nào nếu hợp đồng thiếu chặt chẽ, vi phạm quy định của pháp luật, có những điều khoản bất lợi.