Trang chủ Sở hữu trí tuệ Cá nhân, tổ chức nào được coi là chủ sở hữu quyền tác giả và quyền liên quan?

Cá nhân, tổ chức nào được coi là chủ sở hữu quyền tác giả và quyền liên quan?

Chỉ những cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu quyền tác giả và quyền liên quan theo quy định của pháp luật mới được hưởng quyền tác giả đối với tác phẩm. Cụ thể:

1. Chủ sở hữu quyền tác giả:

Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân nắm giữ một, một số hoặc toàn bộ các quyền tài sản. Chủ sở hữu quyền tác giả có thể là:

  • Tác giả hoặc là các đồng tác giả: Tác giả hoặc các đồng tác giả là người, nhóm người sử dụng thời gian, cơ sở vật chất – kỹ thuật, tài chính của mình để sáng tạo ta sản phẩm;
  • Tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả là người thuộc tổ chức mình hoặc giao kết hợp đồng với tác giả sáng tạo ra tác phẩm (trừ trường hợp có thỏa thuận khác);
  • Tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền tác giả theo quy định của pháp luật về thừa kế;
  • Người được chuyển giao quyền thông qua hợp đồng chuyển giao. Phạm vi chuyển giao quyền có thể là một, một số hoặc toàn bộ quyền của chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định của pháp luật.

 

Ngoài ra, chủ sở hữu của tác giả còn có thể là Nhà nước hoặc công chúng trong các trường hợp:

  • Chủ sở hữu quyền tác giả là Nhà nước đối với: Tác phẩm khuyết danh; Tác phẩm còn trong thời hạn bảo hộ mà chủ sở hữu quyền tác giả chết không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận di sản hoặc không được quyền hưởng di sản; Tác phẩm được chủ sở hữu quyền tác giả chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước.
  • Chủ sở hữu quyền tác giả thuộc về công chứng đối với: Tác phẩm đã kết thúc thời hạn bảo hộ. Trong trường hợp này, mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền sử dụng tác phẩm nhưng phải tôn trọng các quyền nhân thân của tác giả và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

 

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả nêu trên gồm tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác; tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Chủ sở hữu quyền liên quan:

  • Diễn viên, ca sĩ, nhạc công, vũ công và những người khác trình bày tác phẩm văn học, nghệ thuật (gọi chung là người biểu diễn).
  • Chủ sở hữu cuộc biểu diễn là các tổ chức, cá nhân sử dụng thời gian, đầu tư tài chính và cơ sở vật chất – kỹ thuật của mình để thực hiện cuộc biểu diễn
  • Tổ chức, cá nhân định hình lần đầu âm thanh, hình ảnh của cuộc biểu diễn hoặc các âm thanh, hình ảnh khác (sau đây gọi là nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình).
  • Tổ chức khởi xướng và thực hiện việc phát sóng (sau đây gọi là tổ chức phát sóng).

 

Để được tư vấn chi tiết về quyền tác giả, thủ tục đăng ký quyền tác giả, Quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty luật TNHH An Phước

Địa chỉ: P408, tòa nhà F4, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.222.55.266

Email: anphuoclaw@gmail.com

Liên hệ Luật Sư Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
024.222.55.266