Trang chủ Chấm dứt hoạt động doanh nghiệp Các bước thực hiện thủ tục phá sản doanh nghiệp

Các bước thực hiện thủ tục phá sản doanh nghiệp

Phá sản doanh nghiệp là tình trạng doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản. Để giúp Quý khách hàng nắm bắt rõ hơn quy định pháp luật về quy trình phá sản, VPLS An Phước gửi đến Quý khách các bước thực hiện thủ tục phá sản như sau:

1. Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Ngưởi có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và nộp lệ phí phá sản hoặc tạm ứng chi phí phá sản theo thông báo của Tòa án nếu đơn yêu cầu hợp lệ.

2. Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Tòa án nhân dân nhân thụ lý đơn và thông báo bằng văn bản việc thụ lý đơn tới người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán; cơ quan, tổ chức đang giải quyết vụ việc liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

3. Mở thủ tục phá sản

– Thẩm phán ra quyết định mở thủ tục phá sản khi có đủ căn cứ trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

– Tòa án nhân dân thông báo quyết định mở thủ tục phá sản bằng văn bản trong thòi hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định mở thủ tục phá sản.

4. Chỉ định cá nhân hoặc tổ chức quản lý, thanh lý tài sản

Thẩm phán chỉ định Quản tài viên hoặc hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ra quyết định mở thủ tục phá sản.

5. Kiểm kê tài sản của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán và lập danh sách chủ nợ, người mắc nợ

Doanh nghiệp bị mất khả năng thanh toán phải kiểm kê tài sản, xác định giá trị của tài sản đó trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định mở thủ tục phá sản.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Tòa án nhân dân ra quyết định mở thủ tục phá sản, chủ nợ phải gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. Sau khi các chủ nợ gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh toán tài sản thì Quản tài viên, doanh ghiệp đó phải lập danh sách chủ nợ, thu thập tài liệu liên quan đến khoản nợ và niêm yết công khai danh sách chủ nợ.

Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải lập danh sách những người mắc nợ doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán. Danh sách người mắc nợ phải được niêm yết công khai.

6. Triệu tập và gửi thông báo triệu tập Hội nghị chủ nợ

Thẩm phán triệu tập Hội nghị chủ nợ trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc việc kiểm kê tài sản trong trường hợp việc kiểm kê tài sản kết thúc sau việc lập danh sách chủ nợ hoặc kể từ ngày kết thúc việc lập danh sách chủ nợ trong trường hợp việc kiểm kê tài sản kết thúc trước việc lập danh sách chủ nợ, trừ trường hợp không phải tổ chức Hội nghị chủ nợ theo quy định.

Thẩm phán gửi thông báo triệu tập Hội nghị chủ nợ và tài liệu khác có liên quan phải được gửi cho người có quyền tham gia Hội nghị chủ nợ và người có nghĩa vụ tham gia Hội nghị chủ nợ chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc Hội nghị.

7. Tiến hành Hội nghị chủ nợ

Hội nghị chủ nợ có quyền đưa ra Nghị quyết, trong đó có một trong các kết luận:

–  Đề nghị đình chỉ giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản nếu thuộc trường hợp luật định

– Đề nghị áp dụng biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh. Trường hợp này, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh.

– Đề nghị tuyên bố doanh nghiệp phá sản.

8. Tòa án ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản và gửi thông báo quyết định tuyên bố doanh nghiệp phá sản.

Tòa án nhân dân có thể ra quyết định tuyên bố phá sản trong trường hợp:

–  Hội nghị chủ nợ không thành;

– Sau khi Hội nghị chủ nợ thông qua nghị quyết có áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh nhưng do một vài lý do không đáp ứng được biện pháp phục hồi kinh doanh.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản, Tòa án nhân dân phải thông báo theo quy định; đồng thời gửi trích lục tuyên bố phá sản trong trường hợp quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản có nội dung cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã cho Sở Tư pháp nơi Tòa án nhân dân có trụ sở.

 

Để biết thêm thông tin về dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ cho Chúng tôi:

Công ty luật TNHH An Phước

Địa chỉ: P408, tòa nhà F4, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.222.55.266

Email: anphuoclaw@gmail.com

Liên hệ Luật Sư Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
024.222.55.266