Dịch vụ phẫu thuật thâm mỹ tại Việt Nam trong những năm gần đây ngày càng phát triển do nhu cầu làm đẹp của người Việt tăng cao. Theo đó, có rất nhiều những phòng khám, bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ được thành lập. Theo quy định của pháp luật, các tổ chức, cá nhân muốn thành lập và hoạt động bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ thì cần đáp ứng những điều kiện sau đây:

(Bệnh viện thẩm mỹ Kim Cương A&B – Một trong những khách hàng thường xuyên của AnPhuoc Law)

1. Quy mô: Tối thiểu 20 giường bệnh.

2. Cơ sở vật chất:

a. Về xây dựng cơ sở:

Bệnh viện phải được thiết kế, xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam số 365:2007 “Bệnh viện đa khoa – Hướng dẫn thiết kế”

b. Về môi trường, PCCC:

– Bảo đảm các điều kiện về an toàn bức xạ, quản lý chất thải y tế, phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật.

– Bảo đảm có đủ điện, nước và các điều kiện khác để phục vụ chăm sóc người bệnh.

3. Thiết bị y tế:

– Có đủ thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn mà bệnh viện đăng ký;

– Có đủ phương tiện vận chuyển cấp cứu trong và ngoài bệnh viện. Trường hợp không có phương tiện cấp cứu ngoài bệnh viện, bệnh viện phải có hợp đồng với cơ sở có phương tiện cấp cứu ngoài bệnh viện.

4.  Tổ chức:

a) Các khoa:

– Khoa Ngoại (theo quy định, bệnh viện chuyên khoa có ít nhất một khoa lâm sàng: Nội, Ngoại, Sản, Nhi phù hợp đối với chuyên khoa).

– Khoa khám bệnh (gồm có nơi tiếp đón người bệnh, buồng cấp cứu – lưu bệnh, buồng khám, buồng tiểu phẫu);

– Khoa cận lâm sàng: Có ít nhất hai bộ phận xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh.

– Khoa dược;

– Các khoa, phòng chuyên môn khác trong bệnh viện phải phù hợp với quy mô, chức năng nhiệm vụ.

b) Có các phòng chức năng về kế hoạch tổng hợp, tổ chức nhân sự, điều dưỡng, tài chính kế toán.

5. Nhân sự:

a) Số lượng nhân viên hành nghề làm việc toàn thời gian (cơ hữu) trong từng Khoa phải đạt tỷ lệ ít nhất là 50% trên tổng số nhân viên hành nghề trong khoa;

b) Định mức biên chế, tỷ lệ cơ cấu bộ phận, chuyên môn thực hiện theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 và 4 Mục II Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của liên bộ Bộ Y tế – Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ Sở Y tế tỉnh nhà nước. Theo đó, mức định biên nhân sự 20 giường đối với Bệnh viện chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ (lấy mốc: hạng II) là:

– Tỷ lệ nhân viên/giường bệnh: 1,4 -1,5 (tuy nhiên, trên thực tế thường là 2).

– Tỷ lệ nhân viên y tế Khoa lâm sàng/Cận lâm sàng/Hành chính: 60-65%/15-22%/18-20%

– Tỷ lệ bác sỹ/chức danh chuyên môn y tế khác: 1/3 – 1/3,5

– Tỷ lệ Dược sỹ đại học/Bác sỹ: 1/8-1/15

– Tỷ lệ Dược sĩ đại học/Dược sỹ trung học: 1/2 – 1/2,5

c) Giám đốc chuyên môn – người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện đáp ứng các điều kiện sau:

– Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề phù hợp với ít nhất một trong các chuyên khoa mà bệnh viện đăng ký hoạt động;

– Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng.

– Là người làm việc toàn thời gian tại bệnh viện.

– Không đứng tên cho bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào khác.

d) Trưởng khoa lâm sàng phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Là bác sỹ có chứng chỉ hành nghề phù hợp với khoa đó;

– Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh tại chuyên khoa đó ít nhất là 36 tháng.

– Là người làm việc toàn thời gian tại bệnh viện;

– Không đứng tên cho bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào khác.

đ) Trưởng khoa khác phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Tốt nghiệp đại học.

– Có thời gian làm việc tại chuyên khoa đó ít nhất là 36 tháng kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đại học đến ngày được phân công, bổ nhiệm làm trưởng khoa.

– Là người làm việc toàn thời gian tại Bệnh viện;

– Không đứng tên cho bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào khác.

e) Trưởng khoa dược phải đáp ứng điều kiện:

– Là người làm việc toàn thời gian tại Bệnh viện;

– Đối với bệnh viện có quy mô giường bệnh từ 30 giường trở lên trưởng khoa dược phải là dược sỹ đại học. Đối với bệnh viện có quy mô giường bệnh dưới 30 giường chưa có dược sỹ đại học thì giám đốc bệnh viện ủy quyền bằng văn bản cho dược sỹ trung học phụ trách khoa;

g) Phẫu thuật viên (bác sỹ phẫu thuật thẩm mỹ) phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Là bác sỹ chuyên khoa hệ ngoại hoặc bác sỹ đa khoa có chứng nhận đào tạo chuyên khoa ngoại của Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh trở lên hoặc trường đại học chuyên ngành y khoa hoặc tại Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến thuộc các Bệnh viện hạng đặc biệt, hạng 1 trực thuộc Bộ Y tế. Trường hợp được đào tạo ở nước ngoài, phẫu thuật viên phải có chứng nhận chuyên khoa;

– Có văn bản cho phép thực hiện phẫu thuật, can thiệp ngoại khoa của người đứng đầu bệnh viện theo đề nghị của người phụ trách chuyên môn của bệnh viện;

h) Người hành nghề y phải có chứng chỉ hành nghề và thực hiện khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với công việc được phân công.

6.  Phạm vi hoạt động chuyên môn:

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn theo danh mục được Bộ Y tế/Sở Y tế tỉnh phê duyệt theo đề xuất của bệnh viện căn cứ trên cơ sở: Nhân sự bệnh viện, cơ sở vật chất bệnh viện và Thông tư 43/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh.

Sau khi đã đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên, cá nhân, tổ chức tiến hành thực hiện thủ tục xin giấy phép hoạt động bệnh viện.

 

Để biết thêm thông tin về dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ cho Chúng tôi:

Công ty luật TNHH An Phước

Địa chỉ: P408, tòa nhà F4, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.222.55.266

Email: anphuoclaw@gmail.com