Trang chủ Tra cứu pháp luật Hệ thống tra cứu pháp luật Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành

Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành

Quy định chung:

 • Luật Đầu tư 2014
 • Luật Đầu tư công 2014
 • Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư
 • Nghị định 131/2015/NĐ-CP hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia
 • Công văn 5122/BKHĐT-PC năm 2015 triển khai thi hành Luật đầu tư
 • Công văn 4366/BKHĐT-PC năm 2015 triển khai thi hành Luật Đầu tư
 • Công văn 4326/BKHĐT-ĐTNN năm 2015 về thủ tục tiếp nhận và biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư theo Luật đầu tư

Hướng dẫn về đầu tư ra nước ngoài:

 • Nghị định 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài
 • Nghị định 135/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
 • Thông tư 09/2015/TT-BKHĐT về mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài
 • Thông tư 11/2010/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài
 • Thông tư 104/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 11/2010/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài
 • Thông tư 10/2006/TT-NHNN về việc tổ chức tín dụng cho khách hàng vay để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Hướng dẫn về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:

 • Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam
 • Nghị định 194/2013/NĐ-CP về đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh
 • Thông tư 186/2010/TT-BTC hướng dẫn việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của tổ chức, cá nhân nước ngoài có lợi nhuận từ việc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư

Quy định về giám sát, đánh giá đầu tư: 

 • Nghị định 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư
 • Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT Quy định về mẫu báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư
 • Quy định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
 • Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
 • Chỉ thị 09/CT-TTg năm 2014 thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
 • Thông tư 30/2015/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
 • Thông tư 43/2014/TT-BNNPTNT về Danh mục sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm phụ trợ, sản phẩm cơ khí để bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản được hỗ trợ theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP
 • Thông tư 05/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
 • Thông tư 14/2014/TT-BNNPTNT về Danh mục giống vật nuôi cao sản

Quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, BOT, BTO và BT:

 • Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
 • Thông tư 55/2016/TT-BTC quy định về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư
 • Thông tư 86/2015/TT-BGTVT hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư – PPP thuộc lĩnh vực giao thông vận tải
 • Thông tư 38/2015/TT-BCT quy định chi tiết về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương

Quy định về cơ cấu, tổ chức và các hướng dẫn khác:

 • Nghị định 116/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Quyết định 1768/QĐ-BKHĐT năm 2012 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Quyết định 19/2015/QĐ-TTg Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao.

 

Trên đây chỉ là danh mục luật và một số văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư để Quý khách tham khảo. Quý khách có thể tra cứu nội dung chi tiết của từng văn bản hoặc tra cứu mở rộng thêm những văn bản khác tại: Cổng thông tin Quốc gia tra cứu miễn phí văn bản pháp luật và thủ tục hành chính.

Trong trường hợp Quý khách cần Chúng tôi hỗ trợ tra cứu pháp luật: Tìm kiếm văn bản; xem xét tính hiệu lực; các văn bản liên quan (văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản thay thế, văn bản được thay thế); thủ tục hành chính; phân tích các quy định của của một điều khoản; … Quý khách vui lòng truy cập vào mục: Luật sư hỗ trợ tra cứu pháp luật  và gửi câu hỏi cho Chúng tôi!

Liên hệ Luật Sư Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
024.222.55.266