Trang chủ Đầu tư Những điểm mới quan trọng về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo Luật Đầu tư 2014

Những điểm mới quan trọng về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo Luật Đầu tư 2014

Ngày 01/7/2015 Luật Đầu tư năm 2014 chính thức có hiệu lực, thay thế cho Luật Đầu tư năm 2005. Theo đó, có một số điểm mới quan trọng trong thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư như sau:

1. Đối tượng phải thực hiện đăng ký đầu tư

a) Nhà đầu tư trong nước:

Theo quy định mới: Nhà đầu tư trong nước không cần phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Theo đó, nhà đầu tư muốn hoạt động kinh doanh chỉ cần thực thiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Còn tại Luật Đầu tư năm 2005 thì đôi với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ VNĐ đến dưới 300 tỷ VNĐ và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký đầu tư.

 

b) Nhà đầu tư nước ngoài:

Luật Đầu tư năm 2014 đã thu hẹp phạm vi áp dụng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài. Theo quy định tại Luật Đầu tư 2005: Tất cả các dự án có vốn đầu tư nước ngoài đều phải đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, theo luật mới thì việc đăng ký đầu tư chỉ áp dụng đối với các trường hợp:

– Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

– Dự án đầu tư của các tổ chức kinh tế:

+ T/h 1: Có nhà đầu tư nước ngoài nắm từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài;

+ T/h 2: Có tổ chức kinh tế nêu tại T/h 1 nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

+ T/h 3: Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức chức kinh tế nêu tại T/h 1 nắm giữ 51% vốn điều lệ trở lên.

2. Đơn giản hóa thủ tục đăng ký đầu tư

Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài với thời hạn tối đa 15 ngày thay cho 45 ngày như trước đây.

3. Bãi bỏ quy định cấp giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Theo đó, sau khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh như nhà đầu tư trong nước. Như vậy đã có sự tách bạch hoạt động đầu tư theo dự án với hoạt động đăng ký kinh doanh.

 

Dể được tư vấn chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty luật TNHH An Phước

Địa chỉ: P408, tòa nhà F4, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.222.55.266

Email: anphuoclaw@gmail.com

Liên hệ Luật Sư Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
024.222.55.266