Trang chủ Đầu tư Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu nước ngoài

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài hoặc tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Theo quy định của pháp luật, tất cả những dự án do nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư tại Việt Nam đều phải đăng ký đầu tư và được cơ quan Nhà nước quản lý chặt chẽ trong suốt quá trình hoạt động.

Căn cứ theo Luật Đầu tư năm 2014, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đâu tư nước ngoài  đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương được thực hiện như sau:

1. Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đăng ký dự án đầu tư

Hồ sơ bao gồm:

a)  Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

b) Bản sao các giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý:

  • Nếu là cá nhân: Chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu còn hiệu lưc.
  • Nếu là tổ chức: Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác

c) Bản đề xuất dự án đầu tư

d) Một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

e) Tài liệu chứng minh hợp pháp địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận/hợp đồng thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

f) Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật Đầu tư

g) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

2. Trình tự thực hiện đăng ký đầu tư

– Nhà đầu tư nộp hồ sơ đã chuẩn bị tới Cơ quan đăng ký đầu tư và nhận phiếu hẹn trả kết quả;

– Trong trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa, bổ sung tài liệu, Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ ra thông báo gửi nhà đầu tư;

– Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp từ chối, Cơ quan đăng ký đầu tư phải trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối.

Sau khi thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư, Quý khách hàng có thể tiến hành thành lập tổ chức kinh tế thông qua thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

Để được tư vấn chi tiết thủ tục đăng ký đầu tư và thủ tục thành lập doanh nghiệp, Quý khách vui lòng liên hệ: 

Công ty luật TNHH An Phước

Địa chỉ: P408, tòa nhà F4, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.222.55.266

Email: anphuoclaw@gmail.com

Liên hệ Luật Sư Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
024.222.55.266