Trang chủ Sở hữu trí tuệ Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Nhãn hiệu hàng hóa của doanh nghiệp (hoặc tập thể doanh nghiệp) là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác (tập thể doanh nghiệp khác); dấu hiệu đó có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc từ ngữ kết hợp với hình ảnh được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Để nhãn hiệu được bảo hộ, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Thủ tục thực hiện như sau:

1. Chuẩn bị đơn đăng ký nhãn hiệu.

a) Tờ khai đăng ký nhãn hiệu;

b) Tài liệu, mẫu vật, thông tin xác định nhãn hiệu cần bảo hộ trong đơn đăng ký nhãn hiệu, bao gồm:

– Nếu đăng ký nhãn hiệu là nhãn hiệu doanh nghiệp cần có: Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu; mẫu nhãn hiệu được trình bày theo kích thước đúng như trong quy định của pháp luật;

– Nếu đăng ký nhãn hiệu là nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận cần có:

  • Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;
  • Bản thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu được đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý);
  • Bản đồ xác định lãnh thổ (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm).

c) Giấy ủy quyền, nếu nộp đơn thông qua đại diện;

d) Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác;

e) Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

– Bản sao đơn hoặc các đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên;

– Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên nếu quyền đó được thụ hưởng từ người khác;

f) Chứng từ nộp phí, lệ phí nhà nước.

 Chú ý:

– Các tài liệu bắt buộc bằng tiếng  việt: Tài liệu tại mục a và b. Các tài liệu có thể bằng ngôn ngữ khác: Tài liệu mục c,d và e, tuy nhiên các tài liệu này phải được dịch ra tiếng việt khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

– Mỗi đơn đăng ký có thể yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho một nhãn hiệu dùng cho một hoặc nhiều hàng hoá, dịch vụ khác nhau.

2. Trình tự thực hiện đăng ký nhãn hiệu

a) Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Sau khi đã chuẩn bị đơn đăng ký nhãn hiệu, Quý khách thực hiện nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và đồng thời nộp phí, lệ phí đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ.

b) Trình tự giải quyết đơn đăng ký nhãn hiệu

Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận đơn trong ngày nộp đơn hoặc ngày khác nếu nộp đơn quốc tế đối với đơn nộp theo điều ước quốc tế.

Bước 1, thẩm định hình thức đơn: Cục sở hữu trí tuệ đánh giá tính hợp lệ của đơn trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nộp đơn;

Bước 2, sau khi đơn đăng ký nhãn hiệu được đánh giá hợp lệ về hình thức đơn, cục sở hữu trí tuệ thực hiện công bố đơn hợp lệ trong thời hạn 02 tháng;

Bước 3, Cục sở hữu trí tuệ tiến hành thẩm định nội dung đơn trong vòng không quá 09 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Bước 4, Nếu đơn được thẩm định nội dung hợp lệ, Cục sở hữu trí tuệ cấp và công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Nếu đơn không hợp lệ, Cục từ chối cấp Giấy chứng nhận thì phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

3. Hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm.

4. Công việc VPLS An Phước thực hiện:

a) Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến nhãn hiệu và thủ tục đăng ký nhãn hiệu;

b) Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu;

c) Đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu;

– Nộp đơn đăng ký;

– Theo dõi quá trình giải quyết đơn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Thẩm định hình thức đơn; Công bố đơn; Thẩm định nội dung đơn; Cấp giấy Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;

– Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thẩm định đơn;

– Nhận kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

d) Hỗ trợ giải quyết các vấn đề khác liên quan (nếu có).

 

Để được tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiêuh, Quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty luật TNHH An Phước

Địa chỉ: P408, tòa nhà F4, Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.222.55.266

Email: anphuoclaw@gmail.com

Liên hệ Luật Sư Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
024.222.55.266